OrganyFalka_TD


Organami fundacji są:

 • Zarząd Fundacji,
 • Komisja Rewizyjna,

W 2013 roku odbyło się zebranie Fundatorów na którym dokonano wyboru członków Zarządu.

Zarząd ukonstytuował się następująco:

 • Andrzej Krajewski – prezes Zarządu
 • Ewa Osiewicz – Maciejczyk – v-ce prezes Zarządu
 • Halina Frankowska – członek Zarządu
 • Krzysztof Rybicki – członek Zarządu
 • Jacek Bijak – członek Zarządu
 • Iza Grochowska -Tomasik – członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

W dniu 20 czerwca 2017 r. Zebranie Fundatorów dokonało zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej. W związku ze śmiercią Marty Dmowskiej – Sawoni, do Komisji Rewizyjnej została rekomendowana i wybrana Dorota Data – Pawlak.

 • Dorota Data – Pawlak
 • Katarzyna Sitek,
 • Grażyna Teofilak.

Nasi przyjaciele Falka_TD

,,Dom nie jest tam, gdzie mieszkamy, ale tam, gdzie kochamy i jesteśmy kochani.”

Wpłać darowiznę