1 March 2024

Falka_TDWspomagane Społeczności Mieszkaniowe

Fundacja „Tęczowy Dom” wraz ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” dążą do wspólnego stworzenia mieszkań docelowych dla swoich podopiecznych. Taką szansę daje  rządowy program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”, którego celem jest stworzenie infrastruktury Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych (WSM). WSM mają służyć zapewnieniu niezależności osobom z niepełnosprawnościami w zakresie stylu życia i codziennych […]

Fundacja „Tęczowy Dom” wraz ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” dążą do wspólnego stworzenia mieszkań docelowych dla swoich podopiecznych. Taką szansę daje  rządowy program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”, którego celem jest stworzenie infrastruktury Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych (WSM). WSM mają służyć zapewnieniu niezależności osobom z niepełnosprawnościami w zakresie stylu życia i codziennych czynności. WSM mają jednocześnie umożliwiać świadczenie całodobowych usług wspomagających, dostosowanych do indywidualnych potrzeb mieszkańców WSM. Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Fundacja „Tęczowy Dom” i Stowarzyszenie „Tęcza” jako jedyne organizacje warszawskie przygotowały projekt i będą ubiegać się o dotacje finansową na wybudowanie takiego obiektu z lokalizacją w Warszawie przy ul Kopińskiej.

WSM będzie obejmował:

  • Budynek 3-kondygnacyjny
  • Powierzchnia użytkowa 1050 m²
  • Parter – Ośrodek Diagnostyczno-Rehabilitacyjny
  • I Piętro – Mieszkania dla 6 osób z częścią wspólną
  • II Piętro – Mieszkania dla 6 osób z częścią wspólną

Jest to program pilotażowy dający nadzieje na uruchomienie kolejnych naborów i spełnienie marzeń zabezpieczenia mieszkań całodobowych osobom niepełnosprawnym.

Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe wpisują się w założenia deinstytucjonalizacji systemów wsparcia oraz usług społecznych i zastąpienie DPS-ów /Domów Pomocy Społecznej/.

Informacja przygotowana przez biuro Fundacji „Tęczowy Dom”.

Przekaż podatek

Nasi przyjaciele Falka_TD

,,Dom nie jest tam, gdzie mieszkamy, ale tam, gdzie kochamy i jesteśmy kochani.”

Wpłać darowiznę