16 July 2020

Falka_TDPROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY OGRODZENIA NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WÓLKA WYBRANIECKA.

W dniu 8 lipca 2020 roku, 3 osobowa Komisja Fundacji „TĘCZOWY DOM” dokonała oceny przysłanych ofert zgodnie z zapytaniem ofertowym, które ukazało się na stronie internetowej Fundacji w dniu 09.06.2020r. pod linkiem:  https://teczowydom.org/wykonanie-ogrodzenia-na-terenie-nieruchomosci-wolka-wybraniecka/.                                                                    W przewidzianym terminie tj. do dnia 06.07.2020r. roku do godziny 14.00 i w przewidzianej formie tj. oferty składane były w formie internetowej […]

W dniu 8 lipca 2020 roku, 3 osobowa Komisja Fundacji „TĘCZOWY DOM” dokonała oceny przysłanych ofert zgodnie z zapytaniem ofertowym, które ukazało się na stronie internetowej Fundacji w dniu 09.06.2020r. pod linkiem:  https://teczowydom.org/wykonanie-ogrodzenia-na-terenie-nieruchomosci-wolka-wybraniecka/.                                                                   

W przewidzianym terminie tj. do dnia 06.07.2020r. roku do godziny 14.00 i w przewidzianej formie tj. oferty składane były w formie internetowej na adres biuro@teczowydom.org złożono 3 oferty.

W wyniku analizy przedstawionych Ofert i załączonych do nich dokumentów, Komisja kierując się przede wszystkim kryterium cenowym i jakościowym możliwości wykonania zleconej pracy, dokonała wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na:                                               

– duże doświadczenie w zakresie przedmiotowych prac oraz   

– cenę.

W wyniku dokonanej weryfikacji Komisja zarekomendowała do wykonania usługi firmę: RAF GROUP Rafał Górski z uwagi na najniższą cenę oraz duże doświadczenie, jak również wydłużony okres gwarancji.

Przekaż podatek

Nasi przyjaciele Falka_TD

,,Dom nie jest tam, gdzie mieszkamy, ale tam, gdzie kochamy i jesteśmy kochani.”

Wpłać darowiznę