26 June 2019

Falka_TDPaulina

Elle aime discuter et poser beaucoup de questions. Elle se déplace en fauteuil roulant avec un accompagnateur.

Elle aime discuter et poser beaucoup de questions. Elle se déplace en fauteuil roulant avec un accompagnateur. Elle aime toujours avoir quelqu’un autour d’elle pour discuter.

8 May 2019

Falka_TDPaulina

She likes to talk and ask a lot of questions. She moves on a wheelchair with a carer.

She likes to talk and ask a lot of questions. She moves on a wheelchair with a carer and likes having someone close to whom she can discuss

29 April 2019

Falka_TDPaulina

Lubi rozmawiać i zadawać dużo pytań. Porusza się na wózku w towarzystwie opiekuna.

Lubi rozmawiać i zadawać dużo pytań. Porusza się na
wózku w towarzystwie opiekuna. Lubi mieć zawsze kogoś w pobliżu z kim może
prowadzić dyskusję.
Przekaż podatek

Nasi przyjaciele Falka_TD

,,Dom nie jest tam, gdzie mieszkamy, ale tam, gdzie kochamy i jesteśmy kochani.”

Wpłać darowiznę