26 June 2019

Falka_TDKarolina

Elle n’est pas indépendante, elle a besoin de soins constants. Elle sait cependant  profiter des petites choses de tous les jours.

Elle n’est pas indépendante, elle a besoin de soins constants. Elle sait cependant  profiter des petites choses de tous les jours.

7 May 2019

Falka_TDKarolina

She is not independent, she needs constant care. She can enjoy small things every day.

She is not independent, she needs constant care. She can enjoy small things every day.

29 April 2019

Falka_TDKarolina

Nie jest samodzielna, potrzebuje ciągłej opieki. Potrafi czerpać radość z małych rzeczy każdego dnia.

Nie jest samodzielna, potrzebuje ciągłej opieki. Potrafi czerpać radość z małych rzeczy
każdego dnia.
Przekaż podatek

Nasi przyjaciele Falka_TD

,,Dom nie jest tam, gdzie mieszkamy, ale tam, gdzie kochamy i jesteśmy kochani.”

Wpłać darowiznę