26 June 2019

Falka_TDJoanna

Elle se déplace toute seule. Elle est très dynamique et a besoin du soutien constant d’un de ses proches.

Elle se déplace toute seule. Elle est très dynamique et a besoin du soutien constant d’un de ses proches. Elle est sociable, curieuse des nouveaux défis et réagit rapidement aux discussions en cours.

8 May 2019

Falka_TDJoanna

She moves by herself. It is very dynamic and needs constant support from a loved one.

She moves by herself. It is very dynamic and needs constant support from a loved one. She is sociable, curious about new challenges and quickly responds to the ongoing discussion.

29 April 2019

Falka_TDJoanna

Porusza się samodzielnie. Jest bardzo dynamiczna ipotrzebuje ciągłego wsparcia od kogoś bliskiego.

Porusza się samodzielnie. Jest bardzo dynamiczna i
potrzebuje ciągłego wsparcia od kogoś bliskiego. Jest towarzyska, ciekawa nowych
wyzwań i szybko reaguje na toczącą się dyskusję.
Przekaż podatek

Nasi przyjaciele Falka_TD

,,Dom nie jest tam, gdzie mieszkamy, ale tam, gdzie kochamy i jesteśmy kochani.”

Wpłać darowiznę