26 June 2019

Falka_TDAnna

Elle aime être le centre d’attention. Elle parle d’elle-même et des divers événements et aventures qui lui sont arrivés.

Elle aime être le centre d’attention. Elle parle d’elle-même et des divers événements et aventures qui lui sont arrivés. Elle est en fauteuil roulant et aime participer à des réunions avec la musique.

7 May 2019

Falka_TDAnna

She likes to be in the center of interest. She tells about herself and the various incidents that have happened to her.

She likes to be in the center of interest. She tells about herself and the various incidents that have happened to her. She moves on a wheelchair and willingly participates in meetings with music.

29 April 2019

Falka_TDAnna

Lubi być w centrum zainteresowania. Opowiada o sobie i różnych zdarzeniach, perypetiach, które ją spotkały.

Lubi być w centrum zainteresowania. Opowiada o sobie i
różnych zdarzeniach, perypetiach, które ją spotkały. Porusza się na wózku i chętnie
uczestniczy w spotkaniach przy muzyce.
Przekaż podatek

Nasi przyjaciele Falka_TD

,,Dom nie jest tam, gdzie mieszkamy, ale tam, gdzie kochamy i jesteśmy kochani.”

Wpłać darowiznę