4 February 2022

Falka_TDInformacja ze spotkania w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe.

W dniu 17.01.2022r w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe odbyło się spotkanie przedstawicieli fundacji Tęczowy Dom z Panią Bożeną Przybyszewską           z-cą Burmistrza Urzędu Dzielnicy Praga Południe. W spotkaniu wzięła także udział Pani Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia – Iwona Jaśkiewicz-Wyrębska. Fundację Tęczowy Dom reprezentowali prezes Andrzej Krajewski i członek zarządu Jack Bijak. Obaj reprezentowali rodziców dorosłych […]

W dniu 17.01.2022r w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe odbyło się spotkanie przedstawicieli fundacji Tęczowy Dom z Panią Bożeną Przybyszewską           z-cą Burmistrza Urzędu Dzielnicy Praga Południe. W spotkaniu wzięła także udział Pani Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia – Iwona Jaśkiewicz-Wyrębska. Fundację Tęczowy Dom reprezentowali prezes Andrzej Krajewski i członek zarządu Jack Bijak. Obaj reprezentowali rodziców dorosłych dzieci skupionych w Stowarzyszeniu Tęcza i Fundacji Tęczowy Dom. Głównym celem spotkania było poinformowanie o  poszukiwaniu form zabezpieczenia dorosłości naszych podopiecznych. W rozmowie przedstawiliśmy wspieranie rodzin z powiatu warszawskiego w trzech ośrodkach prowadzonych przez Stowarzyszenie Tęcza oraz działania fundacji Tęczowy Dom zmierzające do powołania placówek całodobowych.

Przekazaliśmy informacje o możliwości wsparcia osób z głęboką niepełnosprawnością w ramach opracowywanej „Strategii rozwoju usług społecznych” przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Spotkanie przebiegło w bardzo przychylnej atmosferze, a przedstawione przez nas informacje zostały przyjęte ze zrozumieniem i  deklaracją  dalszej współpracy.

Pani Burmistrz poprosiła o określenie naszych oczekiwań, przedstawienie potrzeb i skierowanie pisma do Pana Burmistrza Tomasza Kucharskiego, który przekaże je dalej do swoich zastępców w celu określenia zakresu pomocy dla rodzin wychowujących osoby niewidome z głęboką niepełnosprawnością.

Informacja przygotowana przez biuro Fundacji

Przekaż podatek

Nasi przyjaciele Falka_TD

,,Dom nie jest tam, gdzie mieszkamy, ale tam, gdzie kochamy i jesteśmy kochani.”

Wpłać darowiznę