24 September 2020

Falka_TDTEREN POD BUDOWĘ OCZYSZCZONY, UZBROJONY I OGRODZONY.

Zakończono kolejne etapy inwestycji w Wólce Wybranieckiej. Firma wyłoniona w przetargu na wykonanie ogrodzenia zakończyła ostatecznie prace. Także wykonawca przyłącza energetycznego ułożył 900 m kabla od najbliższego transformatora. Informacja przygotowana przez biuro Fundacji.

Zakończono kolejne etapy inwestycji w Wólce Wybranieckiej. Firma wyłoniona w przetargu na wykonanie ogrodzenia zakończyła ostatecznie prace.

Także wykonawca przyłącza energetycznego ułożył 900 m kabla od najbliższego transformatora.

Informacja przygotowana przez biuro Fundacji.

Donate tax

Our friends Falka_TD

"Home is not where we live, but where we love and are loved."

Make a donation
Wielkość liter:
Kontrast: