7 December 2019

Falka_TDSPOTKANIE ŚWIĄTECZNE CCIFP

W dniu 3 grudnia Fundacja Tęczowy Dom na zaproszenie Francusko – Polskiej Izby Gospodarczej gościła na corocznym spotkaniu Świątecznym Izby. Tym razem spotkanie odbyło się w Domu Braci Jabłkowskich . Francusko-Polska Izba Gospodarcza jest jedną z najstarszych i najbardziej dynamicznych izb zagranicznych w Polsce. Zrzesza ponad 450 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest […]

W dniu 3 grudnia Fundacja Tęczowy Dom na zaproszenie Francusko – Polskiej Izby Gospodarczej gościła na corocznym spotkaniu Świątecznym Izby.

Tym razem spotkanie odbyło się w Domu Braci Jabłkowskich .

Francusko-Polska Izba Gospodarcza jest jedną z najstarszych i najbardziej dynamicznych izb zagranicznych w Polsce. Zrzesza ponad 450 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce.

W tym  roku Kapituła Fundacji wyróżniła statuetką Tęczowa Żaba, Francusko – Polską Izbę Gospodarczą i właśnie spotkanie to było okazją do wręczenia przyznanego wyróżnienia. Fundacja  przyznaje to wyróżnienie raz w roku, jako symbol czynienia dobra w podziękowaniu za wieloletnią współpracę i wspieranie działań Fundacji dla niewidomych i słabowidzących dzieci i młodzieży.

Twórcami Statuetki są artyści ceramicy Barbara i Piotr Lorek.

Donate tax

Our friends Falka_TD

"Home is not where we live, but where we love and are loved."

Make a donation