24 February 2020

Falka_TDDotacja z Saint Gobain

Fundacja Tęczowy Dom podpisała umowę Sponsoringu jako Beneficjent  z Międzynarodową Fundacją Saint – Gobain Initiatives. Na mocy umowy Fundacja Saint – Gobain zobowiązuje się do wsparcia działań Tęczowego Domu związanych z realizacją projektu budowy Niepublicznego Domu Opieki Społecznej w Wólce Wybranieckiej. Wsparcie będzie obejmowało min. przygotowanie terenu pod prace budowlane, prace geodezyjne, oczyszczenie terenu, ustawienie […]

Fundacja Tęczowy Dom podpisała umowę Sponsoringu jako Beneficjent  z Międzynarodową Fundacją Saint – Gobain Initiatives.

Na mocy umowy Fundacja Saint – Gobain zobowiązuje się do wsparcia działań Tęczowego Domu związanych z realizacją projektu budowy Niepublicznego Domu Opieki Społecznej

w Wólce Wybranieckiej.

Wsparcie będzie obejmowało min. przygotowanie terenu pod prace budowlane, prace geodezyjne, oczyszczenie terenu, ustawienie ogrodzenia, wykonanie przyłącza energetycznego oraz prace przy wykonaniu fundamentów.

Do realizacji projektu na zasadach partnerstwa zaangażowana jest także Fundacja Habitat,

która  będzie wspierać nas angażując grupy wolontariuszy do wymienionych prac.

Umowa będzie realizowana w 2020 r.

Zrobiliśmy kolejny milowy krok w dążeniu do zbudowania naszego Domu.

Sponsorom dziękują Podopieczni Fundacji.

Przekaż podatek

Nasi przyjaciele Falka_TD

,,Dom nie jest tam, gdzie mieszkamy, ale tam, gdzie kochamy i jesteśmy kochani.”

Wpłać darowiznę