26 June 2019

Falka_TDEla

Elle est dans un fauteuil roulant, accompagnée d’une personne. Elle aime chanter et danser.

Elle est dans un fauteuil roulant, accompagnée d’une personne. Elle aime chanter et danser. Elle aime se produire sur scène en jouant avec des instruments simples. Elle écoute avec intérêt des pièces musicales et apprécie qu’on lui fasse la lecture de livres. Elle se joint volontiers à la discussion et commente les textes qu’elle entend, elle n’aime pas la monotonie.

8 May 2019

Falka_TDEla

She moves on a wheelchair with a carer. She likes to sing and take part in discos.

She moves on a wheelchair with a carer. She likes to sing and take part in discos. Ela is happy to take part in performances by playing simple instruments. Listens with interest to music and reading books. She joins the discussion and comments on the texts she has heard, she does not like monotony.

29 April 2019

Falka_TDEla

Porusza się na wózku w towarzystwie opiekuna. Lubiśpiewać i brać udział w dyskotekach.

Porusza się na wózku w towarzystwie opiekuna. Lubi
śpiewać i brać udział w dyskotekach. Chętnie bierze udział w występach grając na
prostych instrumentach. Słucha z zaciekawieniem utworów muzycznych i czytania
książek. Włącza się do dyskusji i komentuje słyszane teksty, nie lubi monotonii.
Przekaż podatek

Nasi przyjaciele Falka_TD

,,Dom nie jest tam, gdzie mieszkamy, ale tam, gdzie kochamy i jesteśmy kochani.”

Wpłać darowiznę