24 February 2021

Falka_TDZ wielkim smutkiem żegnamy  zmarłą w dniu 18 lutego 2021r. Św.P. ANNĘ GMURCZYK

Jedną z Fundatorek Fundacji „Tęczowy Dom”.  Współzałożycielkę    Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”.        Była osobą niezwykle ciepłą i oddaną sprawie  opieki nad najbardziej poszkodowanymi przez los dziećmi i dorosłymi  ze sprzężonymi niepełno sprawnościami. Rodzinie i Bliskim  składamy wyrazy głębokiego współczucia.                                                                                               Zarząd  Fundacji „Tęczowy Dom”

Jedną z Fundatorek Fundacji „Tęczowy Dom”.  Współzałożycielkę    Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”. 

      Była osobą niezwykle ciepłą i oddaną sprawie  opieki nad najbardziej poszkodowanymi przez los dziećmi i dorosłymi  ze sprzężonymi niepełno sprawnościami.

Rodzinie i Bliskim  składamy wyrazy głębokiego współczucia.

                                                                                              Zarząd  Fundacji „Tęczowy Dom”

Donate tax

Our friends Falka_TD

"Home is not where we live, but where we love and are loved."

Make a donation
Wielkość liter:
Kontrast: