21 April 2021

Falka_TDNASZ MILOWY KROK W 2021 ROK

Pomimo trwającej pandemii zrobiliśmy milowy krok w przygotowaniu terenu pod budowę naszego Niepublicznego DPS. Było to możliwe dzięki dotacji z Fundacja Saint-GobainInitiatives i pracy wolontariuszy Fundacji Habitat oraz zaangażowaniu rodziców przyszłych mieszkańców. TAK BYŁO TAK JEST TERAZ Materiał przygotowany przez biuro Fundacji.

Pomimo trwającej pandemii zrobiliśmy milowy krok w przygotowaniu terenu pod budowę naszego Niepublicznego DPS. Było to możliwe dzięki dotacji z Fundacja Saint-GobainInitiatives i pracy wolontariuszy Fundacji Habitat oraz zaangażowaniu rodziców przyszłych mieszkańców.

TAK BYŁO

TAK JEST TERAZ

Materiał przygotowany przez biuro Fundacji.

Donate tax

Our friends Falka_TD

"Home is not where we live, but where we love and are loved."

Make a donation
Wielkość liter:
Kontrast: