8 March 2020

Falka_TDNASZ KOLEJNY MILOWY KROK

Teren pod budowę Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej w Wólce Wybranieckiej został oczyszczony i przygotowany do rozpoczęcia prac budowlanych. W miesiącu marcu zostaną przeprowadzone pomiary geodezyjne, które wyznaczą położenie fundamentów budynku i obrysu działki. W najbliższym czasie działka zostanie ogrodzona. Informacja przygotowana przez biuro fundacji.

Teren pod budowę Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej w Wólce Wybranieckiej został oczyszczony i przygotowany do rozpoczęcia prac budowlanych.

W miesiącu marcu zostaną przeprowadzone pomiary geodezyjne, które wyznaczą położenie fundamentów budynku i obrysu działki.

W najbliższym czasie działka zostanie ogrodzona.

Informacja przygotowana przez biuro fundacji.

Donate tax

Our friends Falka_TD

"Home is not where we live, but where we love and are loved."

Make a donation
Wielkość liter:
Kontrast: