Głównej zawartości

Nasz nr konta: 87 1680 1248 0000 3000 0974 6795
Transfers from abroad:
BIC
IVSEPL PPPL 87168012480000300009746795

 Sprawozdanie 2017

 Informacja dodatkowa za rok 2017
 Sprawozdanie merytoryczne_2017
 Rachunek zysków i strat_2017
 Bilans_2017
 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 Sprawozdanie 2016

 Informacje ogólne_2016
 Sprawozdanie merytoryczne_2016
 Rachunek zysków_2016
 Bilans_2016
 Informacje uzupełniające_2016

 Sprawozdanie 2015

 Informacje ogólne_23015
 Sprawozdanie merytoryczne_2015
 Rachunek zysków_2015
 Bilans_2015
 Informacje uzupełniające_2015
 

Sprawozdanie 2014

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok. 

 Wprowadzenie_2014
 Bilans_2014
 Informacje dodatkowe_2014

 

Sprawozdanie 2013

  • W dniu 28 lutego 2014 roku odbyło się Walne zgromadzenie na którym zostało zatwierdzone
 Wprowadzenie_2013
 sprawozdanie_merytoryczne_2013
 Bilans_2013
 Rachunek wyników_2013
 Dodatkowa_2013
  • W dniu 31 stycznia 2014 roku w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji zostało złożone

SPRAWOZDANIE z wykonania zadania publicznego przeprowadzonego w formie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

określonego w Decyzji nr 104/2012 z dnia 23.11.2012

  • W dniu 27 marcu 2012 roku odbyło się zebranie Zarządu Fundacji, na którym zostało zaakceptowane Sprawozdanie Finansowe za 2011 rok.
  • W dniu 30 października 2012 roku w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji zostało złożone Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego przeprowadzonego w formie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, określonego w decyzji nr 257/2011 z dnia 28.10.2011, w okresie od 07.11.2011 (data odbioru decyzji) do 30.09.2012, zawartej w dniu 28.10.2011, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Fundacją „Tęczowy Dom” z siedzibą 00-054 Warszawa ul Jasna 22 lok. 105 A