Głównej zawartości

Nasz nr konta: 87 1680 1248 0000 3000 0974 6795
Transfers from abroad:
BIC
IVSEPL PPPL 87168012480000300009746795

Organami fundacji są:

 • Zarząd Fundacji,
 • Komisja Rewizyjna,
 • Programowa Rada Fundacji.

W 2013 roku odbyło się zebranie Fundatorów na którym dokonano wyboru członków Zarządu.

 

Zarząd ukonstytuował się następująco:

 • Andrzej Krajewski - prezes Zarządu
 • Ewa Osiewicz - Maciejczyk - v-ce prezes Zarządu
 • Halina Frankowska - członek Zarządu
 • Krzysztof Rybicki - członek Zarządu
 • Jacek Bijak - członek Zarządu
 • Iza Grochowska -Tomasik - członek Zarządu
 • Zbigniew Maliszewski- członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

W dniu 20 czerwca 2017 r. Zebranie Fundatorów dokonało zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej. W związku ze śmiercią Marty Dmowskiej - Sawoni, do Komisji Rewizyjnej została rekomendowana i wybrana Dorota Data - Pawlak.

 • Dorota Data - Pawlak
 • Anna Gmurczyk,
 • Danuta Kaczmarek.

Zgodnie z Uchwałą NR 28/2012 ZARZĄDU FUNDACJI „TĘCZOWY DOM” z dnia 29.03.2012 r. została powołana Programowa Rada Fundacji w składzie:

 1. Justyna Sieńczyłło
 2. Piotr Skolud - Sekretarz
 3. Monika Cieniewska
 4. Jerzy Polkowski

Rada Fundacji ma za zadanie pomagać Fundacji "Tęczowy Dom" w ukierunkowaniu jej działań oraz promocji w mediach, u przedsiębiorców oraz w instytucjach i urzędach państwowych szczególnie związanych z pomocą dla osób niepełnosprawnych.