Głównej zawartości

Nasz nr konta: 87 1680 1248 0000 3000 0974 6795
Transfers from abroad:
BIC
IVSEPL PPPL 87168012480000300009746795

Fundacja "Tęczowy Dom" powstała w 2001 roku z inicjatywy zdeterminowanych rodziców dzieci i młodzieży niewidomej ze złożona niepełnosprawnością, jak też osób zajmujących się zawodowo i społecznie działalnością na rzecz głęboko niepełnosprawnych. 

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. 

CELE FUNDACJI:

  • pomoc osobom niepełnosprawnym a w szczególności niewidomym i słabowidzącym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami poprzez organizowanie i prowadzenie domów stałego pobytu oraz ośrodków opiekuńczo- rehabilitacyjnych, leczniczo – rehabilitacyjnych, placówek edukacyjnych i terapeutycznych

  • integrowanie osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych

  • propagowanie wiedzy o istocie i uwarunkowaniach niepełnosprawności

  • działalność charytatywna na rzecz osób niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niesprawnościami oraz ich rodzin

 

KALENDARIUM :

  • W marcu 2011 roku odbyło się zebranie Zarządu Fundacji na którym: Został zaakceptowany nowy STATUT FUNDACJI ( 2011 rok ) oraz Informacja Finansowa za rok 2010. 
  • W dniu 28 października 2011 roku DECYZJĄ Nr 257/2011 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , Fundacja Tęczowy Dom otrzymała pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
  • W dniu 28 grudnia 2011 roku wpisem do KRS został rozszerzony skład Zarządu o jedną osobę - Jacek Bijak - Członek Zarządu. 
  • W dniu 23 listopada 2012 roku DECYZJĄ Nr 104/2012 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , Fundacja Tęczowy Dom otrzymała pozwolenie na przeprowadzanie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 10 grudnia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku.