Głównej zawartości

Nasz nr konta: 87 1680 1248 0000 3000 0974 6795
Transfers from abroad:
BIC
IVSEPL PPPL 87168012480000300009746795
  • W dniu 31 stycznia 2014 roku w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji zostało złożone  określonego w Decyzji nr 104/2012 z dnia 23.11.2012
  • W dniu 27 marcu 2012 roku odbyło się zebranie Zarządu Fundacji, na którym zostało zaakceptowane Sprawozdanie Finansowe za 2011 rok.
  • W dniu 30 października 2012 roku w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji zostało złożone Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego przeprowadzonego w formie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, określonego w decyzji nr 257/2011 z dnia 28.10.2011, w okresie od 07.11.2011 (data odbioru decyzji) do 30.09.2012, zawartej w dniu 28.10.2011, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Fundacją „Tęczowy Dom” z siedzibą 00-054 Warszawa ul Jasna 22 lok. 105 A