Głównej zawartości

Nasz nr konta: 87 1680 1248 0000 3000 0974 6795
Transfers from abroad:
BIC
IVSEPL PPPL 87168012480000300009746795
  • 04.09.2012 - Przejęcie aktem notarialnym działki w Wólce Wybranieckiej
  • grudzień 2012 - Wykonanie przyłącza wodociągowego
  • maj 2013 - Wyłonienie w drodze konkursu ofert wykonawcy Centrum Wsparcia
  • czerwiec 2013 - Rozpoczęcie prac projektowych
  • lipiec 2013 - Wykonanie drogi dojazdowej
  • październik 2013- Sadzenie drzewek iglaków na terenie działki
  • październik 2013- Podpisanie umowy na wykonanie przyłącza energetycznego
  • grudzień 2013 - Złożenie dokumentacji o pozwolenie na budowę w architekturze Starostwa Mińsk Mazowiecki
  • październik 2014 r. zatwierdzenie przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę obiektu w Wólce Wybranieckiej pod nazwą "Niepubliczny Dom Pomocy Społecznej wykonujący działalność opiekuńczo-leczniczą".