Głównej zawartości

Nasz nr konta: 87 1680 1248 0000 3000 0974 6795
Transfers from abroad:
BIC
IVSEPL PPPL 87168012480000300009746795

CENTRUM WSPARCIA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH ZE SPRZĘŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOSCIĄ

P R O J E K T

WSTĘP:

Idea utworzenia Centrum Wsparcia Osób Niewidomych i Słabo Widzących ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami powstała wśród rodziców i opiekunów osób z tymi schorzeniami skupionymi w Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ”TĘCZA” .
Stowarzyszenie to prowadzi obecnie trzy placówki rehabilitacyjne na terenie Warszawy. Gwarantują one edukację, rehabilitację, leczenie i opiekę w ramach pobytu dziennego. Placówki te mają program skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży.
Ośrodki „Tęczy” mają już dwadzieścia lat , a co się z tym wiąże część podopiecznych wymaga specyficznych działań skierowanych do osób dorosłych.
Zdeterminowani potrzebą pomocy swoim bliskim oraz zapewnienia dalszej aktywnej rehabilitacji dorosłym podopiecznym Stowarzyszenia „Tęcza” rodzice powołali Fundację „Tęczowy Dom” i stworzyli ideę Centrum Wsparcia.

Centrum Wsparcia
Centrum Wsparcia Centrum Wsparcia
Centrum Wsparcia
Centrum Wsparcia Centrum Wsparcia
Centrum Wsparcia
Centrum Wsparcia Centrum Wsparcia

  • 04.09.2012 - Przejęcie aktem notarialnym działki w Wólce Wybranieckiej
  • grudzień 2012 - Wykonanie przyłącza wodociągowego
  • maj 2013 - Wyłonienie w drodze konkursu ofert wykonawcy Centrum Wsparcia
  • czerwiec 2013 - Rozpoczęcie prac projektowych
  • lipiec 2013 - Wykonanie drogi dojazdowej
  • październik 2013- Sadzenie drzewek iglaków na terenie działki
  • październik 2013- Podpisanie umowy na wykonanie przyłącza energetycznego
  • grudzień 2013 - Złożenie dokumentacji o pozwolenie na budowę w architekturze Starostwa Mińsk Mazowiecki
  • październik 2014 r. zatwierdzenie przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę obiektu w Wólce Wybranieckiej pod nazwą "Niepubliczny Dom Pomocy Społecznej wykonujący działalność opiekuńczo-leczniczą".