Głównej zawartości

Nasz nr konta: 87 1680 1248 0000 3000 0974 6795
Transfers from abroad:
BIC
IVSEPL PPPL 87168012480000300009746795

Przekaż dla naszych podopiecznych 1% swojego podatku

 

KRS  0000149736

Główną misją Fundacji „Tęczowy Dom” jest stworzenie całodobowego „Centrum Wsparcia”, które będzie zapewniać profesjonalną opiekę i rehabilitację w szczególności dla osób niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.