Głównej zawartości

Nasz nr konta: 87 1680 1248 0000 3000 0974 6795
Transfers from abroad:
BIC
IVSEPL PPPL 87168012480000300009746795

Fundacja Entraide zaprasza na wyprzedaż charytatywną. 
Informujemy o tym wydarzeniu i zachęcamy wszystkich, 
którzy chcieliby dołączyć i wesprzeć ten szczytny cel.   
 
The Entraide Foundation invites you to a charity sale. 
We are informing about this event and we encourage everyone, 
who would like to join and support this noble goal.