Głównej zawartości

Nasz nr konta: 87 1680 1248 0000 3000 0974 6795
Transfers from abroad:
BIC
IVSEPL PPPL 87168012480000300009746795

Fundacja „Tęczowy Dom” ogłasza konkurs fotograficzny „Kwiaty lata”

Czekamy na nie długie miesiące a gdy zakwitną czarują kolorami, kształtem i zapachem, zwabiają kolorowe motyle. Zatrzymajmy w kadrze te cudowne chwile. 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Kwiaty lata”

 

I. Organizator:

Fundacja „Tęczowy Dom”, Ul. Górczewska 6, 01-180 Warszawa

 II. Cel konkursu:

1. Uwrażliwienie na piękno natury oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, która nas otacza.

2. Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

3. Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni.

III. Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do fotografów amatorów.

 IV. Zasady ogólne

1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia. 

2. Do konkursu można zgłaszać fotografie własne odpowiadające tematycznie konkursowi. 

3. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

4. Fotografie powinny posiadać jednego autora.

5. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.

6. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1 fotografię.

7. Fotografię prosimy opisać według szablonu: „tytuł zdjęcia, imię i nazwisko”.

8. Do prac prosimy załączyć dane kontaktowe (adres, telefon, e¬mail).

9. Przesłane na konkurs fotografie stają się własnością Organizatora. 

10. Autorzy udzielają zgody Organizatorowi na wielokrotne nieodpłatne wykorzystanie prac oraz ich ekspozycji wraz ze wskazaniem autora fotografii.

11. Z tytułu wykorzystania zdjęć autorom nie przysługują honoraria. 

 V. Terminy:

Jeżeli uda się Państwu tego lata zrobić interesujące zdjęcie, przysyłajcie je na adres

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 22 września 2018 z dopiskiem :

"Wyrażam zgodę na publikację zdjęć na stronie i na Facebooku Fundacji Tęczowy Dom".

 VI. Ogłoszenie wyników i nagrody:

1. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody oraz prezentacja na naszej stronie internetowej.

2. O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Fundacji oraz na jej profilu Facebook do 30 września 2018 r.

 VII. Postanowienia końcowe i ochrona danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Fundacja Tęczowy Dom, z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 6. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.

2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, wydania nagród oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu, przepisów prawa, w celach archiwalnych, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest zgodne z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.

3. Dane uczestników i zwycięzcy nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a. imię i nazwisko,

b. adres e-mail,

c. numer telefonu

d. adres do korespondencji (wysyłka nagrody),

6. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.

7. Organizator oświadcza, iż dane uczestników będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów, a także przez okres, przez który Administrator jest zobowiązany przechowywać dane na podstawie odrębnych przepisów prawa  oraz przez okres niezbędny dla ustalania, dochodzenia, obrony ewentualnych roszczeń.

8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

9. Uczestnicy i zwycięzcy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Wszelka komunikacja w obszarze danych uczestników i zwycięzcy, w tym sprzeciw, powinny być składane na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie – na adres podany w pkt. 1.

11. Uczestnicy i zwycięzcy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

12. Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, w których mowa w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych.

13. Termin rozstrzygnięcia konkursu do 30 września 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 22 8263150

Zapraszamy do zabawy!