Głównej zawartości

Nasz nr konta: 87 1680 1248 0000 3000 0974 6795
Transfers from abroad:
BIC
IVSEPL PPPL 87168012480000300009746795

Dziękujemy wszystkim za przekazanie 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Tęczowy Dom. Dzięki Państwa wsparciu możliwa będzie realizacja celów statutowych Fundacji, pomoc osobom niewidomym 
i słabowidzącym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Przekaż dla naszych podopiecznych 1% swojego podatku

KRS  0000149736

 

Obszary działania Fundacji

Świadczymy pomoc osobom niepełnosprawnym, w szczególności niewidomym i słabowidzącym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
Główną misją Fundacji „Tęczowy Dom” jest stworzenie całodobowego „Centrum Wsparcia”,
które będzie zapewniać profesjonalną opiekę i rehabilitację dla osób powyżej 25 roku życia - niewidomym lub słabowidzącym z dodatkowymi upośledzeniami narządu ruchu i z upośledzeniem umysłowym.
Zajmujemy się również : 
- organizowaniem pomocy domowej dla dzieci i osób niepełnosprawnych i ich rodzin
- prowadzeniem różnych form usprawniania osób niepełnosprawnych na zajęciach popołudniowych , warsztatach plastycznych, ćwiczeniach rehabilitacyjnych, hipoterapii
- organizowaniem charytatywnych koncertów i pikników
- pomocą wolontariuszy na turnusach rehabilitacyjnych dla rodzin z osobą niepełnosprawną