Głównej zawartości

Nasz nr konta: 87 1680 1248 0000 3000 0974 6795
Transfers from abroad:
BIC
IVSEPL PPPL 87168012480000300009746795

Szanowni Państwo.
Występujemy do Państwa z apelem i prośbą o podjęcie działań zmierzających do obrony Teatru Kamienica i powstrzymania działań, które prowadzą do zniszczenia tak szczególnego na mapie naszego miasta miejsca.
Organizacja nasza zarejestrowana pod nazwą Fundacja "Tęczowy Dom" działa na rzecz dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej obarczonej dodatkowymi schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego takimi jak mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, niedosłuch, zespoły genetyczne czy opóźnienia rozwoju psychoruchowego.
Teatr Kamienica, którego założycielem jest Emilian Kamiński, od lat wspomaga Fundację "Tęczowy Dom", jest On naszym Przyjacielem i Partnerem, bez którego pomocy nasze działania byłyby znacznie utrudnione.

Licząc na Państwa wsparcie, w dążeniu do uratowania miejsca, które nie tylko jest obiektem pielęgnowania kultury warszawskiej ale i szeroko zakrojonych działań społecznych podajemy link pod którym można podpisać petycję w obronie Teatru petycja online dostępna tutaj (wystarczy skopiować link podany poniżej i wstawić w pasek przeglądarki) http:/www.petycjeonline.com/stop_dla_zniszczenia_warszawskiego_teatru_kamienica

Zwróciliśmy się również z apelem do władz miasta. Treść listu poniżej:

 

 

 Szanowni Państwo,

 

Teatr Kamienica od początku swojego istnienia wspiera bądź organizuje samodzielnie liczne akcje dobroczynne.

 

Fundacja Tęczowy  Dom, jest jednym z odbiorców tych akcji, dlatego też znając sprawę i dramatyczną sytuację założycieli Teatru Kamienica  Emiliana Kamińskiego i Justyny Sieńczyłło postanowiliśmy zabrać  głos i stanąć w obronie Teatru.

 

Teatr Kamienica od lat wspiera naszą Fundację w działalności na rzecz  dzieci i dorastającej młodzieży niewidomej i słabo widzącej obarczonej dodatkowymi schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Justyna Sieńczyłło jest wieloletnią  Przewodniczącą Rady Fundacji Tęczowy  Dom. To dzięki tak wspaniałym ludziom jak założyciele Teatru Kamienica , możemy organizować  wielorakie akcje promocyjne, które wspierają zarówno naszych podopiecznych jak i  idee budowy Tęczowego Domu.

 

W budynku Teatru Kamienica, który Emilian Kamiński  nieodpłatnie  nam  udostępnia ( wraz z zapleczem technicznym  i personelem) ,  odbywają się co roku Koncerty Charytatywne Fundacji Tęczowy Dom.  Wydarzenia  te,  pozwalają  nam na  podziękowania Darczyńcom wspierającym naszą  działalność oraz są możliwością pozyskania dodatkowego  wsparcia , które  w całości zostaję  przekazane na budowę Centrum Wsparcia dla Osób Niewidomych z Dodatkowymi Niepełnosprawnościami w Wólce Wybranieckiej(Tęczowego Domu). Oprócz tego Koncerty są tez dużą  imprezą muzyczno-kulturalną ,gdzie nasi  podopieczni , mający na co dzień utrudniony dostęp do kultury mogą się z nią w tym miejscu zetknąć  i zintegrować  z osobami pełnosprawnymi.

 

Pragniemy  również nadmienić , iż  Emilian Kamiński i Justyna Sieńczyłło wspierają nasza Fundację również w  kampanii 1% z podatku jak i osobiście biorąc udział w programach telewizyjnych na rzecz Fundacji (Familiada) jak i w  audycjach radiowych.

 

Reasumując  chcemy  gorąco prosić Państwa  o pomoc dla  naszych  Przyjaciół  i Dobroczyńców, którzy  w tak szlachetny i namacalny sposób niosą bezinteresowna pomoc osobom niepełnosprawnym i niewidomym.

 

W 2012 roku Teatr Kamienica został odznaczony za działalność prospołeczną  tytułem Dobroczyńcy Roku w plebiscycie, którego organizatorem jest Akademia Rozwoju Filantropii, jest to największa i najstarsza w Polsce inicjatywa promująca społeczne zaangażowanie firm.

 

Nie można zostawić bez pomocy Ludzi tak chętnie niosących pomoc najsłabszym.

 

Apelujemy zatem o Pomoc dla Emiliana Kamińskiego i miejsca ,które stworzył z tak wielkim trudem

 

Sprzeciwiamy się zniszczeniu warszawskiego Teatru Kamienica,  jakże ważnej  Instytucji Kulturalnej i Społecznej na mapie naszej  stolicy.

 

z poważaniem

 

Zarząd Fundacji Tęczowy Dom